T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Biyoçeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi Eğitimimiz Tamamlandı

Yayın Tarihi : 22.9.2022

DKMP 11. Bölge Müdürlüğümüze bağlı Samsun, Ordu, Çorum, Tokat ve Amasya illeri için Ulusal Biyoçeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında belirlenen her bir canlı grubuna (damarlı bitkiler, memeliler, kuşlar, iç su balıkları, sürüngenler ve çift yaşarlar) ait türler ve özellikli alanlar için izlemenin nasıl yapılacağı konusunda Bölge Müdürlüğümüze bağlı olan illerimizde çalışan personellerimizin de katılımı ile arazide uygulamalı olarak eğitim çalışmaları tamamlandı.