T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Ordu Şube Müdürlüğünde Fahri Av Müfettişliği Eğitimi Yapıldı

Yayın Tarihi : 5.7.2021

             4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 20. maddesine dayanılarak hazırlanan, 03.07.2004 tarih ve 25511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Fahri Av Müfettişlerinin seçimi, eğitimi, görev ve yetkileri ile çalışma esas ve usullerine dair yönetmelik kapsamında 01.07.2021 tarihinde Bölge Müdürlüğümüzce Ordu Şube Müdürlüğü’nde Fahri Av Müfettişliği kotası için başvuru yapan adaylara FAM Eğitimi düzenlendi. Eğitim Bölge Müdürlüğümüz Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Ertan KUDUBAN, Ordu Şube Müdürü Mahmut BAKAR ve Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü teknik personelleri Mevlüt Özyanık, Selda Oğuz ve Mustafa Akca’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Fahri Av Müfettişliği eğitim programına katılım sağlayan adaylardan, yapılan sınav sonucunda başarılı olanlar, asil Fahri Av Müfettişi olarak görevlendirilecekler.